Mensaxe do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

 

 

CON MOTIVO DA DECLARACION DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E A ACTIVACIÓN DO PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) NO SEU NIVEL IG (EMERXENCIA DE INTERESE GALEGO), E COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, SUSPENDESEN AS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO E DE LECER NO PARQUE NACIONAL ATA NOVO AVISO.

 

 

Mensaje del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

 

 

CON MOTIVO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL TERRITORIO DE LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y LA ACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) EN SU IG (EMERGENCIA DE INTERES GALLEGO), Y COMO CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO Y DE PLACER EN EL PARQUE NACIONAL HASTA NUEVO AVISO.